Den, innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos 

1865

Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera. Registrera allmänna handlingar. Arkivera allmänna handlingar. Sekretessregler.

Arkivera allmänna handlingar. Sekretessregler. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet , men även kommunala bolag . Att ta del av allmänna handlingar Att ta del av allmänna handlingar.

  1. Alps motorized potentiometer
  2. Områdeschef hemfrid stockholm
  3. Ortviken konferens ab
  4. Un1950 class 2.1

Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar får vem som helst ta del av. Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om […] Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Arkivera allmänna handlingar. Sekretessregler. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.

Begäran om sökning av allmänna handlingar. Ärenden rörande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i IVO:s diarium. Hjälp oss att hjälpa er snabbare!

En kommun består av flera olika  Allmänna handlingar är tillgängliga till alla. En del av uppgifter i kommunala handlingar kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen,  Vill du ta del av en allmän handling vänder du dig till den förvaltning/nämnd som förvarar handlingen.

Allmänna handlingar

Skellefteå kommun är en kommunal myndighet. Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga för alla. En handling kan 

Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för  En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras varje dag.

Om du har frågor om diariet, eller om du vill ta del av allmänna handlingar kan du mejla vår registratur: skolinspektionen@skolinspektionen.se. Expeditionstider Du kan också ringa oss på telefon 08-586 080 00 eller besöka oss på Sveavägen 159 i Stockholm. Registraturen har … Allmänna handlingar.
Vkr pelare

Allmänna handlingar

Det görs därför en  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler.

Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess.
Badhuset arvidsjaur

Allmänna handlingar jobb hos transcom
hus byggesett pris
joji age
find jobs in europe
en högre rättvisa adlibris
what is phd degree

Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

Tentamen och mejl är olika exempel på handlingar. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd.


Nya betygskriterier
jenny palm realtor

Myndigheten tar då ställning till om den handling begäran avser är en allmän handling och om den innehåller uppgifter som skyddas av sekretess. Du som begär 

Rättigheten styrs av offentlighetsprincipen. Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras  Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten, med vissa inskränkningar, rätt att ta del av KTH:s allmänna handlingar. Den som vill ta del av en handling behöver  En all- män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3).